Rahvusvaheline Kunstihariduse Ühing (InSEA) on Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (ingl United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, lühend UNESCO) kuuluv mittetulundusühing ja see rajati peale Teist maailmasõda. InSEA on juriidiliselt registreeritud mittetulundusühinguna Franklini maakonnas, Ohio osariigis (USA), 2009. aastal 4. veebruaril. Organisatsiooni eesmärgiks on soodustada ja kaasa aidata kunsti ja käsitöö loovhariduse arengule kõikides maades ja edendada rahvusvahelist üksteisemõistmist. Ühing on taotlenud USA Maksuametilt (IRS) tunnustamist maksuvaba heategevusliku haridus- ja kultuuriorganisatsioonina.

 
EST-SEA

UNESCO esimesel ja teisel konverentsil, mis toimusid 1946. ja 1947. aastal, võeti vastu otsus hakata uurima kunstiharidust. 1948. aastal moodustati kunstihariduse uurimiskomisjon Ekspertide komitee“, mille esimeheks nimetati Dr. Herbert Read (1893-1968). 1951. aastal toimus esimene kunstihariduse kongress „Kujutav kunst põhihariduses“ ja seal oli osalejaid 20 riigist. InSEA põhikiri kinnitati ametlikult 1954. aasta juulis Pariisis ja seal valiti esimeseks presidendiks Edwin Ziegfeld. Hoolimata ajaga toimunud muutustest on Dr Readi ideed ka kaasajal jätkuvalt InSEA peamiseks missiooniks:

Haridus kunsti kaudu tähendab õppimist kõigis vanuseastmetes, toetades õppija individuaalsete väärtushinnangute kujunemist, intellektuaalset ja emotsionaalset arengut ning sotsiaalseid oskusi hakkamasaamiseks kogukonnas.

 

Ülemaailmne ühing on nende jaoks, kes on huvitatud hariduse arendamisest kunsti kaudu ja on vajalik selleks, et ühingu liikmed saaksid jagada oma kogemusi ja meetodeid, parandada ja tugevdada kunsti positsiooni kogu hariduses. Rahvusvahelist koostööd ja üksteisemõistmist inimeste vahel edendatakse edaspidi paremini integreeritud mudeli ja püsiva struktuuriga, selleks, et seguneksid kunsti kaudu antava hariduse kohta käivad uskumused ja kogemused s.t. et iga inimese õigus on osaleda kogukonna kunstielus ja seda nautida, luua enda jaoks ilu kooskõlas oma keskkonnaga, et muutuks reaalsuseks. Levitada kunstiharidusega seonduvaid seisukohti ja praktikaid.

 

Tänaseks on õnnestunud InSEA´l luua rahvusvaheline kogukond, kes on pühendunud kunstihariduse tegevuse propageerimisele, võrgustiku loomisele ja valdkonna teadusuuringutele. InSEA liikmetel on võimalik kasutada oma veebilehte, ajakirja, Facebooki kogukonda ja Skype`i . Samuti on võimalik osaleda regionaal- ja rahvusvahelistel kongressidel. Meil on on-line ja silmast-silma kohtumised, virtuaalsed ja kohalikud lastekunsti näitused, teaduspublikatsioonid ja sümpoosiumid ning internetiportaalid, et rikastada õpetamise ja õppimise võimalusi. InSEA liikmetel on sageli ka vaba sissepääs muuseumidesse ja galeriidesse üle maailma.

InSEA liikmetel on võimalus:

  • kasutada veebilehte, mille kaudu saab luua uusi võrgustikke, jagada erialast teavet, tutvuda ja tutvustada laialdaselt uurimusi.

  • kasutada liikmete portaali, kus saab leida kontakte kunstiõpetajatega üle kogu maailma. Paljud InSEA liikmed on avatud koostööle teistega.

  • lugeda uudiskirja. Sealt leiate värskeimat infot kunstihariduse vallas ja seal saate ka oma projekte, näitusi jm üritusi reklaamida.

  • saada vabasissepääs InSEA veebilehe kaudu on-line Rahvusvahelisele Kunstihariduse Ajakirjale (IJETA) ja saada 50% allahindlus paberajakirjale.