Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco perusti kansainvälisen International Society for Education Through Art (InSEA) -kansalaisjärjestön toisen maailmansodan jälkeen. InSEA rekisteröitiin Ohion Franklin Countyssa 4.2.2009 aatteellisena järjestönä, joka pyrkii tukemaan ja edistämään luovaa taide- ja käsityökasvatusta eri puolilla maailmaa ja lisäämään kansainvälistä yhteisymmärrystä. InSEA on anonut Yhdysvaltain verohallinnolta, että se hyväksyttäisiin veroja maksamattomaksi, kasvatuksen ja kulttuurin alalla toimivaksi hyväntekeväisyysjärjestöksi.

Unescon ensimmäisessä ja toisessa konferenssissa vuosina 1946 ja 1947 hyväksyttiin taidekasvatukseen perehtymistä koskevat päätöslauselmat, ja vuonna 1948 tri Herbert Read (1893–1968) nimitettiin johtamaan asiantuntijatoimikuntaa, joka tarkastelisi asiaa. Vuonna 1951 järjestetty The Visual Arts in General Education (”Kuvataiteet perusopetuksessa”) -seminaari oli ensimmäinen kuvataiteen alan konferenssi, ja sen osallistujat edustivat 20 eri maata. InSEAn säännöt hyväksyttiin virallisesti Pariisissa heinäkuussa 1954, jolloin Edwin Ziegfeld toimi järjestön ensimmäisenä puheenjohtajana. InSEAn toiminta-ajatus perustuu edelleen seuraaviin Readin ajatuksiin, joita on sovellettu nykytilanteeseen:

Taidekasvatus on luonnollinen oppimistapa yksilön jokaisessa kehitysvaiheessa ja edistää arvoja ja oppeja, jotka ovat tärkeitä yhteisöissä toimivien ihmisten kokonaisvaltaiselle älylliselle, emotionaaliselle ja sosiaaliselle kehittymiselle.

Taidekasvatuksen toimijoiden kansainvälinen yhteistoiminta on välttämätöntä, jotta voidaan jakaa kokemuksia, kehittää käytäntöjä ja vahvistaa taiteen asemaa kaikessa koulutuksessa. Kansainvälistä yhteistyötä ja kansojen välistä ymmärrystä voitaisiin edistää, jos taidekasvatusta koskevien uskomusten ja käytäntöjen levittämiseen käytetty malli olisi yhtenäisempi ja rakenteeltaan pysyvämpi. Tällöin jokaisella meistä olisi todellinen mahdollisuus ”vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista” ja luoda kauneutta vastavuoroisesti ympäristömme kanssa.

 

Kansainvälinen InSEA-yhteisö keskittyy nykyisin vaikuttamiseen, verkostoitumiseen ja taidekasvatusta koskevan tutkimuksen edistämiseen hyödyntämällä InSEAn verkkosivustoa, Facebookia ja Skypea sekä alueellisia ja kansainvälisiä konferensseja ja julkaisuja. InSEA järjestää kokouksia, symposiumeja ja lasten taidenäyttelyitä sekä verkossa että verkon ulkopuolella, julkaisee tutkimustuloksia ja ylläpitää Internet-portaaleja, joiden kautta voi käyttää monipuolisia opetus- ja oppimisaineistoja ja jotka mahdollistavat usein myös eri puolilla maailmaa sijaitsevien museoiden ja gallerioiden aineistojen käytön.

 

InSEAn jäsenpalvelut: 

Monipuolinen VERKKOSIVUSTO, jossa on useita vaikuttamiseen ja tutkimukseen keskittyviä blogeja ja joka tarjoaa arvokkaita verkostointimahdollisuuksia ja laajat tiedonvälityskanavat

PORTAALI, jonka hakutoimintoa voi käyttää InSEAn jäseneksi liittyneiden taidekasvattajien etsimiseen eri maista – monet jäsenet tekevät mielellään yhteistyötä muiden jäsenten kanssa 

UUTISKIRJE, joka välittää viimeisimmät taidekasvatusuutiset ja jossa InSEAn jäsenet voivat tiedottaa tapahtumistaan 

Vapaa pääsy InSEAn verkkosivuston kautta kansainvälisesti tunnettuun International Journal for Education through Art (IJETA) -verkkojulkaisuun, joka sisältää mielenkiintoisia artikkeleita taidekasvatuksesta; lisäksi jäsenet saavat 50 %:n alennuksen verkkojulkaisun painetun version hinnasta.

Vuosittaiset alueelliset KONGRESSIT ja joka kolmas vuosi järjestettävä MAAILMANKONGRESSI edustavat kaikkia alueita maailmassa. Kongresseissa voit tavata vertaisiasi ja käynnistää yhteishankkeita.

E-JULKAISUT: voit ladata e-kirjoja, joista saat InSEAn alennuksen. Voit myös osallistua julkaisemalla omista projekteistasi e-julkaisuja.

InSEA tukee hankettasi: InSEAn jäsenet voivat hakea järjestön tukea taiteeseen ja taidekasvatukseen liittyville tapahtumille ja julkaisuille. 

InSEAn jäsenyys auttaa edistämään taidekasvatuksen asemaa, sillä järjestö välittää näkemyksiään taidekasvatuksesta poliittisille päätöstentekijöille. Liity mukaan ja auta meitä edistämään kulttuurista yhteisymmärrystä, luovaa toimintaa ja yhteisöjen kehittymistä.

Tule InSEAn jäseneksi!

Liity yhteisöön!!!!