Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim Derneği (InSEA) Hakkında

 

İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim Topluluğu (InSEA), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) resmi ortağı olan bir sivil toplum kuruluşudur. InSEA, 4 Şubat 2009 tarihinde Ohio eyaletinin Franklin ilçesinde kurulan kâr amacı gütmeyen tüzel bir kuruluştur. Topluluğun amacı, bütün ülkelerde sanat ve zanaat yoluyla yaratıcı eğitimi teşvik etmenin ve geliştirmenin yanında uluslararası anlayışı geliştirmektir. InSEA, Amerikan Vergi Sistemi içinde vergiden muaf olma hakkı tanınmış bir eğitim ve kültür kuruluşudur. Sanat eğitimi alanında araştırmalar yapılmasının önemi ve gerekliliğine dair ilk kararlar, UNESCO’nun 1946 ve 1947 yıllarında düzenlediği birinci ve ikinci konferanslarda alınmıştır. 1948 yılında Dr. Herbert Read (1893-1968), sanat eğitimi konusunda çalışmak üzere Uzmanlar Komitesi’nin başına getirilmiştir. UNESCO’nun, 20 farklı ülkeden katılımcı ile 1951 yılında gerçekleştirdiği “Genel Eğitim Sistemi İçinde Görsel Sanatlar” başlıklı semineri ise alandaki ilk görsel sanatlar kongresi olma özelliğini taşır. InSEA anayasası Edwin Ziegfeld’in başkanlığı döneminde Temmuz 1954’te Paris’te kabul edilmiştir. Bulunduğu zamanı yansıtan değişimleriyle Read’in düşünceleri, InSEA’nın çağdaş misyonunun temelini oluşturmaya devam etmektedir: Sanat yoluyla eğitim, toplumdaki bireylerin entelektüel, duygusal ve sosyal tüm gelişimlerini teşvik eden değerlerin ve disiplinlerin gelişmesini teşvik ederek insanlığın gelişiminin bütün dönemlerinde doğal bir öğrenim yolu olmuştur. Sanat yoluyla eğitim konusu ile ilgilenenler arasında dünya çapında bir ortaklık ve işbirliği gereklidir. Bu yolla, bireyler deneyimlerini paylaşabilir, sanat eğitimi uygulamalarını güçlendirebilir ve sanat eğitiminin genel eğitim içindeki durumunu iyileştirebilir; Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve insanların birbirini daha iyi anlayabilmeleri, sanat yoluyla eğitim konusundaki düşüncelerin ve uygulamaların yayılması için dizayn edilen daha entegre bir tasarım ve kalıcı bir yapı aracılığı ile ileriye götürülebilir. Böylece, insan hakkı çerçevesinde tanımlanan ‘toplumun kültürel yaşamına özgürce katılım, sanattan anlama ve çevresi ile karşılılık ilişkisi içinde bir sanat eseri ya da güzellik yaratma’ hakkı gerçekleşmiş olur. Günümüzde InSEA, bölgesel ve uluslararası kongreler ve dergi yayıncılığının yanı sıra Skype, Facebook ve internet sayfamız aracılığla kendini sanat eğitimini savunmaya, iletişim ağı oluşturmaya ve araştırmaları geliştirmeye adamış uluslararası bir topluluk kurmayı başarmıştır. İnternet üzerinden ve yüz yüze gerçekleştirilen toplantılarımız, sanal ya da alandaki çocuk sergilerimiz, araştırma yayınlarımız ve sempozyumlarımız, farklı alanları kapsayan eğitim ve öğretim kaynakları ve dünya çapındaki müze ve galerilere giriş sağlayan internet portallerimiz bulunmaktadır. InSEA üyelerinin erişimi olan kaynaklar ve organizasyonlar:

 

  • Zengin kaynakları içeren WEB SİTESİ, savunuculuk ve araştırma blogları, network kurma olanakları ve geniş bir alana bilgi yayma kapasitesine sahiptir.

 

  • Bütün dünyadaki sanat öğretmenlerini bulma kapasitesi olan PORTALİMİZE üyelerimizin erişim imkânı bulunmaktadır. Bu yolla birçok InSEA üyesi, birbiriyle işbirliği yapabilmektedir.

 

  • Bir InSEA üyesi olarak, sanat eğitimi hakkında en güncel bilgilere ulaşabileceğiniz HABER BÜLTENİMİZDE aynı zamanda kendi düzenlediğiniz organizasyonları da tanıtabilirsiniz.

 

  • InSEA websitesi aracılığı ile, içinde sanat eğitimine ilişkin önemli makaleleri bulacağınız online International Journal for Education through Art (IJETA) dergisine ücretsiz erişim imkânı ve InSEA üyelerine özel derginin basılı kopyasını %50 indirme hakkına sahip olacaksınız.

 

  • Alandaki diğer uzmanlar ve akademisyenlerle tanışıp yeni projelere başlayabileceğiniz yıllık BÖLGESEL KONGRELER ve dünyanın bütün bölgelerinin temsil edildiği üç yılda bir yapılan DÜNYA KONGRESİNE katılım fırsatı vardır.

 

  • İnternet Yayınları: InSEA indirimleri ile edinebileceğiniz kitaplar ve internetten yayın yapma (e-publication) projelerine katılma fırsatı.

 

InSEA sizin projelerinizi desteklemektedir: InSEA üyesiyseniz, sanat ve sanat eğitimi organizasyonları ve yayınlarında InSEA onayı için başvurabilirsiniz. InSEA üyeliği, sanat eğitiminin geliştirilmesi için sanat eğitimini politika yapıcılarının gündeminde tutma amacıyla yapılan politik çabaları desteklemektedir. Kültürel anlayışı, yaratıcılığı ve toplumsal gelişimi teşvik eden çalışmalarımıza siz de katılın. InSEA üyesi olun! Topluluğumuza siz de katılın!