Starptautiskā Mākslas Izglītotāju Asociācija – InSEA ir UNESCO nevalstiskā organizācija un tā dibināta tūlīt pēc 2.Pasaules kara. Kopš 2009.gada 4. februāra InSEA ir officiāli reģistrēta kā nevalstiska organizācija Franklinas novada, Ohaio štatā, kuras mērķis ir nodrošināt radošu mākslas, amatniecības un dizaina izglītību pasaules valstīs un atbalstīt mākslas izglītotāju starptautisko sadarbību. Asociācija, kā izglītības un kultūras organizācija, atbilstoši ASV likumdošanas noteikumiem, saņem nodokļu atbrīvojumu.

 

UNESCO InSEAStarptautiskā Mākslas Izglītotāju Asociācija vēsturiski veidojās 1946.,1947.,1951., 1954. gados, balstoties uz Herberta Rīda (1893 – 1968 Read Edward Sir Herbert) idejām, kad:

  • 1946. un1947. gadā pirmo reizi UNESCO organizācijā tika pieņemtas rezolūcijas, par nepieciešamajām izmaiņām mākslas izglītībā,

  • 1948. gadā Herberts Rīds (1893 – 1968 Read Edward Sir Herbert) tika nozīmēts par priekšsēdētāju ekspertu komisijai, kurai būtu jāstrādā pie jauno ideju un nepieciešamo pārmaiņu formulēšanas mākslas izglītībā,

  • 1951. gadā notika 1. vizuālās mākslas kongress ”Vizuālā māksla vispārējā izglītībā”, kurā piedalījās dalībnieki no 20 valstīm,

  • 1954. gada jūlijā 1.UNESCO Ģenerālajā Asamblejā Parīzē tika dibināta InSEA organizācija un pieņemta InSEA konstitūcija un par pirmo InSEA prezidentu tika ievēlēts Edvīns Zīgfelds /Edwin Ziegfeld/.

 

Laika ritējums parāda, ka H.Rīda idejas, neskatoties uz izmaiņām pasaulē un sabiedrībā, joprojām kalpo par InSEA organizācijas mūsdienu misijas pamatu:

Mākslas izglītība ir nozīmīgs mācīšanās process visām paaudzēm, lai palīdzētu ikvienam veidoties par emocionāli, intelektuāli sociāli attīstītām un daudzpusīgām personībām sabiedrībā”.

 

Starptautiskās Mākslas Izglītotāju Asociācijas – InSEA darbība aptver daudzas pasaules valstis, dodot iespējas labāk iepazīt citu zemju pieredzi, praksi un darbojas, lai stiprinātu mākslas izglītības nozīmīgumu izglītībā.

Starptautiskā sadarbība dod iespējas brīvāk sarunāties, veidot dialogus, veicināt izpratni par atšķirīgām kultūrām reģionos un starp dažādām sabiedrību grupām, palīdz integrēt idejas, kas veicinātu labās prakses iekļaušanu mākslas izglītībā. Ikvienam cilvēkam ir tiesības piedalīties sabiedrības kultūras dzīvē, priecāties par mākslu, radīt skaistumu ap sevi, kopt skaistumu dabā un uzlabot savas dzīves telpu.

Mūsdienu InSEA organizācija sekmīgi turpina starptautisko mākslas izglītotāju aizstāvību, veicinot sadarbības projektu darbu, attīstot mākslas izglītības zinātnisko pētniecību, izmantojot tādus interneta resursus kā InSEA mājas lapu www.insea.org, Facebook un Skype portālus, organizējot reģionālos un pasaules kongresus un strādājot pie zinātniskajām publikācijām žurnālos. Mēs esam gan publiskajā telpā, gan tiekamies personīgi sanāksmēs, rīkojam bērnu mākslas izstādes un virtuālās izstādes internetā, rakstam publikācijas, organizējam simpozijus, bet interneta portālos ir atrodami visaptveroši mākslas mācīšanās un mācību metodikas paraugi, kas ir tieši saistīti ar muzejiem un galerijām visā pasaulē.

 

LAT-INSEA

 

InSEA biedriem ir pieejami:

Mājas lapa www.insea.org ar daudzpusīgu pētniecības materiālu, sadarbības projektu piedāvājumiem un iespējām ikvienam savas idejas plaši popularizēt.

Plašs biedru saraksts, kur ir iespējams atrast kontaktus ar mākslas skolotājiem no visas pasaules. InSEA biedri tiek aicināti sadarboties ar citu valstu biedriem.

Jaunāko ziņu izdevums JAUNUMI /A NEWSLETTTER/, kur varat atrast informāciju par jaunākajiem notikumiem mākslas izglītībā un, kur jūs varat ievietot savu informāciju, sekmējot savu projektu atpazīstamību pasaulē.

Bezmaksas pieeja starptautiski atzītam InSEA žurnālam “International Journal for Education through Art “ (IJETA) InSEA mājas lapā, kur varat atrast lieliskus rakstus par mākslas izglītību. Jums ir iespēja saņemt 50% atlaidi, ja vēlaties saņemt žurnāla drukātos eksemplārus.

Piedalīšanās InSEA kongresos - gadskārtējos reģionālajos un ik pa trīs gadiem pasaules kongresos, kur tiek prezentētas valstis no visiem pasaules reģioniem, kur varat atrast domu biedrus un uzsākt sadarbības projektus.

E-publikācijas, varat iegūt elektonisko grāmatu izdrukas ar InSEA atlaidēm un piedalīties jūsu pašu personīgo elektonisko projektu realizēšanā.

InSEA atbalstu jūsu projektos, ja esat InSEA biedrs, tad varēsiet pieteikties uz InSEA mākslas un mākslas izglītības pasākumiem vai publikācijām.

InSEA atbalsta savus biedrus, ja nepieciešama palīdzība kultūrpolitikas, likumdošanas un mākslas izglītības pilnveidošanas jautājumos.

Apvienosim savus spēkus un darbus kopīgai kultūras izpratnes veicināšanai sabiedrībā, tās izglītošanā un attīstībā.


 

Kļūsti par InSEA biedru!

Pievienojies mums!!!!