InSEA je nevladna organizacija, pridružena članica UNESC-a. Ustanovljena je bila po II. svetovni vojni. InSEA ima legalen status združenja znotraj zakonodajnega sistema v Franklin okrožju, v zvezni državi Ohio, v Združenih državah Amerike, ko je bila 4. februarja 2009, priznana kot neprofitna organizacija, katere namen je opogumljanje in spodbujanje likovno umetnostnega izražanja, ustvarjanja in učenja v vseh državah sveta ter spodbujanje razumevanja med narodi. Združenje je bilo formalno ustanovljeno po ameriških zakonih, po katerih je priznano kot davka oproščeno, dobrodelno združenje na področju kulture, vzgoje in izobraževanja. Ima svoje akte (statut, drugi dokumenti).

 

 

InSEA kot mednarodno združenje ki združuje vse, ki so kakorkoli povezani z vprašanji likovno umetnostne vzgoje (vzgojitelji, razredni Na prvi in drugi konferenci UNESCO, ki sta bili leta 1946 in 1947, so bile sprejete resolucije o podpori likovno umetnostni vzgoji. Posledično je bil leta 1948, dr. Herbert Read (1893 -1968), imenovan za predsedujočega v ''Komiteju izvedencev'', z namenom oblikovanja prvih smernic in ugotovitev o stanju likovno umetnostne vzgoje v svetu. Leta 1951 so se na prvem kongresu z delovnim imenom ''Likovna vzgoja v vzgoji in izobraževanju'', zbrali predstavniki iz 20 držav. Konstituiranje InSEA in njenih temeljnih aktov je bilo prvič potrjeno v Parizu, v Franciji, julija 1954, z Edwinom Ziegfeldom, izvoljenim za prvega predsednika. Z leti so se temeljne ideje Herberta Reada, s prvega ustanovnega srečanja nadgrajevale in služijo še dandanes kot temelj sodobnega poslanstva InSEA: likovno umetnostno vzgajanje in izobraževanje je naravno učenje v vseh starostnih in razvojnih obdobjih posameznika, spodbuja vrednote, navade in (samo)disciplino kot bistvene sestavine polnega in izpolnjujočega intelektualnega, čustvenega in družbenega razvoja ljudi v skupnosti.

InSEA je mednarodno nevladno strokovno združenje, ki povezuje vse, ki so kakorkoli povezani ali zainteresirani za razvoj likovno umetnostne vzgoje (to so predmetni in univerzitetni učitelji, pedagoški svetovalci, šolska politika, starši in drugi motivirani), ki je nujno za obstoj in napredek prizadevanj v smeri izmenjave izkušenj, izboljševanja pedagoških praks in jačanja položaja likovno-vizualne umetnosti znotraj polja vsega izobraževanja v šolskih sistemih. Mednarodno sodelovanje in boljše razumevanje med ljudmi naj se nadalje izboljšuje z globljimi oblikami sodelovanja, za namene spoštovanje in izmenjave različnih prepričanj, stališč in likovno pedagoških praks. Tako naj postane človekova pravica za ''svobodnim sodelovanjem v kulturnem življenju (med)narodne skupnosti, za uživanje v umetnosti in v ustvarjanju lepega za lastne, družinske, karierne in druge potrebe skupnosti, živa resničnost in temeljni cilj.

InSEA današnjega časa – kot mednarodna organizacija likovno umetnostnih pedagogov z vsega sveta – je uspela in vzpostavila:

1) mednarodno skupnost posameznikov in nacionalnih združenj, predanih skrbi za afirmacijo likovno umetnostne vzgoje,

2) mreženje kot obliko sodelovanja na mednarodni ravni,

3) temelje za razvoj raziskav na področju likovno umetnostne vzgoje z uporabo lastnih spletnih strani, družabnega omrežja Facebook in programskega orodja Skype,

4) redno letno kongresno srečevanje na regionalni in svetovni ravni; svojo strokovno revijo IJETA …

5) možnosti za medmrežno (on-line) in ''eden na enega'' (Skype) komunikacijo, za virtualne in resnične razstave likovnih del mladih in njihovih mentorjev, za izdajo raziskovalnih publikacij ter internet portal z množico idej in zamisli in učne prakse, pogosto z dostopom do galerij in muzejev po vsem svetu.

 

Člani InSEA uživajo naslednje ugodnosti:

  • Bogato založena spletna stran z blogi za raziskovanje ter za propagiranje likovno umetnostne vzgoje ter z možnostmi mreženja, oziroma navezovanja stikov na elektronski in klasični način, z možnostjo distribuiranja informacij na vse možne strani.

  • Spletni portal, namenjen članom InSEA, na katerem imajo dostop do likovno umetnostnih pedagogov z vsega sveta. Mnogo članov te povezave izkoristi.

  • Elektronski časopis InSEA, v katerem lahko najdete veliko najnovejših ali posodobljenih informacij o likovno umetnostni vzgoji, v katerem lahko, kot član InSEA, tudi promovirate svoje dogodke …

  • Prost dostop do spletne revije združenja z imenom International Journal for Education through Art (IJETA), mednarodne referenčne revije, v kateri najdete veliko člankov o likovno umetnostni vzgoji. Član ima tudi 50% popust na revijo v tiskani obliki.

  • Sodelovanje na letnih kongresih InSEA regionalnega značaja (Evropa, Azija, Amerika …) in vsake tri leta na svetovnem kongresu InSEA, na katerem so zastopane vse regije: priložnost za izmenjavo stikov in načrtovanje skupnih akcij/projektov.

  • Dostop do elektronskih publikacij (e-publikacije): kjer lahko naročite e-publikacije z InSEA popustom po ugodni ceni in kjer lahko sodelujete s svojimi, v e-publikacije usmerjenimi projekti.

  • InSEA promovira vaše projekte, zamisli, akcije: če ste član InSEA, lahko v zvezi s tem zaprosite za pisno podporo vašim projektom na področju likovno umetnostne vzgoje, umetnostne vzgoje nasploh in za podporo vašim knjižnim izdajam v elektronski ali tiskani obliki.

Člani InSEA podpiramo napredek likovno umetnostne vzgoje, tako na področju izobraževanja, kot tudi na drugih področjih človekovega življenja, z nalogami kot so, kako ohraniti likovno vzgojo na dnevnem redu vseh, ki krojijo politiko, tako državno kot šolsko. Pridružite se našim prizadevanjem za spodbujanje razumevanja med različnimi kulturami in narodi, za podporo (likovni) ustvarjalnosti in za razvoj družbe.

Postanite član InSEA!

Pridružite se mednarodni skupnosti likovno umetnostnih pedagogov in v njej aktivno sodelujte!