InSEA (Uluslararası Sanat Eğitimi Topluluğu), uluslararası bir görev olarak sanat ve eğitim yoluyla sosyal adaleti desteklemektedir. “Kişisel gelişimin her döneminde, sanat yoluyla eğitim, bir toplumda insanın entelektüel, duygusal ve sosyal anlamda bütünsel gelişimi için gerekli olan değer ve disiplinleri teşvik eden doğal bir öğrenme aracıdır” (InSEA Anayasası).

Bu manifesto, Ağustos 2017'de Daegu'daki InSEA Dünya Kongresi'nin ardından, sanat eğitimi organizasyonlarının liderleri ve InSEA üyeleri tarafından oluşturuldu. 21. yüzyılda sanat eğitiminin eğitim sistemleri içerisinde ötekileştirilmesi üzerine yaşanan kaygılara tepki olarak ele alınmıştır. Bu manifesto 1954’ten itibaren InSEA anayasasının Misyon beyannamesiyle tarihsel olarak birdir; Dünya Sanat Birliği'nin Ortak Deklarasyonu (WAA, 2006); Sanat Eğitimi Yol Haritası (UNESCO 2005) ve Seul Gündemi (UNESCO, 2010).

 InSEA Manifesto

 Biz inanıyoruz ki;

Tüm öğrenenler, yaş, milliyet yada sosyal çevrelerine bakılmaksızın, görsel sanat eğitimine erişme ve alma hakkına sahiptir.

Sanat yoluyla eğitim, kültürel oluşuma, değere ve bilgiye ortam hazırlar.

Kültür temel bir insan hakkıdır. Kültür, çağdaş toplumlarda sosyal adaleti ve katılımı teşvik eder. Güçlü bir demokrasi bütüncül bir toplumdur ve bütüncül bir toplum güçlü bir demokrasidir.

Tüm öğrenenler kendi dünyaları ve kültürel tarihleriyle derinden bağlı sanat eğitimini hak eder. Sanat eğitimi, öğrenenlere farklı görme, düşünme, uygulama ve varoluş biçimleri için fırsatlar ve görüşler sunar.

Eğitim programları ve müfredat modelleri bireyleri kendinden emin, esnek bir zekâya sahip kılmalı ve yaratıcı sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerine hazırlamalıdır.

Görsel sanat eğitimi, öğrencilerin kendilerini, yaratıcılıklarını, değerlerini, ahlaklarını, toplumlarını ve kültürlerini keşfetmeleri için olanaklar ve fırsatlar sunar.

Görsel sanat eğitimi, bağlam içinde sanat üretimi, bilgisi ve kavrayışı yoluyla yaratıcı uygulama anlayışını geliştirir.

Görsel sanat eğitimi, eleştirel ve hayal gücüne dayalı düşünebilme becerilerini geliştirir, kültürler arası anlayışa ve kültürel çeşitliliğe empatik bir bağlılık kazandırır.

Görsel sanatlar eğitimi, gelişimsel bir süreç olmasıyla sistematik ve ihtiyaca yönelik olmalıdır. Öğrenenler sanat yoluyla öğrenmeyle beraber “üretim” süreciyle de ilişkili olmalıdırlar.

Görsel Sanat Eğitimi, görsel okuryazarlık ve estetik değerlendirmeye geniş bir oranda odaklanmayla estetik eğilimi ve okuryazarlığı geliştirir.

Görsel okuryazarlık, günümüz dünyasında temel bir beceridir. Görsel iletişim anlayışını ve değerini, eleştirel analiz yapabilme ve anlamlı imgeler üretme yeteneğini cesaretlendirir.

Sanat, diğer öğretim programlarındaki öğrenmeyi geliştiren birçok aktarılabilir becerinin gelişimini teşvik eder.

Okullardaki görsel sanatlar, öğrencilerin kendilerini anlamalarına, güven ve benlik saygısı yaratmalarına ve kendi refahlarına önemli ölçüde katkıda bulunmalarına yardımcı olur.

 

InSEA üyeliği sizi uluslararası sanat eğitimcileri topluluğuna bağlar.