Minden tanulónak legyen joga és hozzáférése a vizuális neveléshez, nemtől, nemzetiségtől és háttértől függetlenül,

A művészettel nevelés inspirál; tudást, megbecsülést, kultúrát teremt.

A kultúra alapvető emberi jog, elősegíti a szociális igazságszolgáltatást és a részvételt a kortárs társadalmakban. Az erős demokrácia befogadó társadalom, így egy befogadó társadalom, erős demokrácia.

Minden tanulónak joga van olyan művészeti neveléshez, ami mélyen összeköti őt a saját világával és kulturális hátterével. Ajtókat nyit szemléletük, gondolkodásuk, tetteik és létezésük megújításához.

Az oktatási programoknak és a tantervi modelleknek a polgárokat magabiztos és rugalmas intelligenciával, kreatív verbális és nonverbális kommunikációs készségekkel kell felvértezniük.

A vizuális művészeti nevelés lehetőséget és alkalmat teremt arra, hogy a tanulók felfedezhessék önmagukat, kreativitásukat, értékeiket, erkölcseiket, társadalmukat és kultúrájukat.

A vizuális művészeti nevelés a kreativitást szokássá fejleszti tudással, elfogadással, alkotással.

A vizuális művészeti nevelés készségeket fejleszt a kritikus és eredeti gondolkodáshoz, segíti és célul tűzi ki az interkulturális egyetértést, elköteleződést a kulturális sokféleség mellett.

A vizuális művészeti nevelés fejlődési folyamat; legyen rendszeres sok éven át. A tanulók ne csak tanuljanak a művészetről, alkossanak is.

A vizuális művészeti nevelés egy sor irányból fejleszti a műveltséget, az esztétikai érzéket, fő hangsúllyal a vizuális műveltségre és az esztétikai ítélőképesség kialakulására.

A vizuális műveltség ma alapvető. Ösztönzi a vizuális kommunikáció elfogadását és megértését, a kritikus elemzés képességét, jelentésteljes képek létrehozását.

A művészet ösztönzi egy sor képesség fejlődését, melyek a tantervekben megjelenő bármely műveltségterület elsajátítását segítik.

A vizuális művészet segíti a diákokat saját maguk megértésében, magabiztosságuk és önbecsülésük építésében, jelentősen hozzájárul a jóllétükhöz.