Wierzymy, że:

 • Wszyscy uczniowie, bez względu na wiek, narodowość lub pochodzenie, powinni mieć prawo i dostęp do edukacji wizualno-artystycznej.

 • Edukacja poprzez sztukę inspiruje wiedzę, poznanie i tworzenie kultury.

 • Kultura jest podstawowym prawem człowieka. Kultura promuje sprawiedliwość społeczną i udział we współczesnych społeczeństwach. Silna demokracja tworzy społeczeństwo, które nikogo nie wyklucza. A społeczeństwo zintegrowane tworzy silną demokrację.

 • Wszyscy uczniowie mają prawo do edukacji artystycznej, która ściśle łączy ich z ich światem i historią kulturową. Otwiera nowe perspektywy oraz nowe sposoby widzenia, myślenia, działania i bycia.

 • Programy edukacyjne i programy nauczania powinny przygotowywać do rozwiania różnorakich inteligencji oraz umiejętności kreatywnych w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 • Edukacja wizualno-artystyczna otwiera możliwości i szanse dla osób uczących się odkrywania siebie, swojej kreatywności, wartości, etyki, a także innych społeczeństw i kultur.

 • Edukacja wizualno-artystyczna rozwija rozumienie twórczej praktyki poprzez wiedzę, zrozumienie i wytwarzanie sztuki w jej różnych kontekstach.

 • Edukacja wizualno-artystyczna rozwija zdolnoś

 • myślenia krytycznego i symbolicznego, wspiera / dąży do zrozumienia międzykulturowego i empatycznego zaangażowania w różnorodność kulturową.

 • Edukacja wizualno-artystyczna powinna być systematyczna i trwać przez wiele lat, ponieważ jest procesem rozwojowym. Uczniowie powinni angażować się w działanie wraz z poznawaniem sztuki.

 • Edukacja wizualno-artystyczna rozwija różne formy alfabetyzmów oraz predyspozycje estetyczne, koncentrując się głównie na alfabetyzacji wizualnej i ocenie estetycznej.

 • Alfabetyzm wizualny jest umiejętnością niezbędną w dzisiejszym świecie. Zachęca do docenienia i zrozumienia komunikacji wizualnej oraz zdolności do krytycznej analizy i tworzenia kulturowo istotnych obrazów.

 • Sztuka zachęca do rozwijania wielu umiejętności, które można wykorzystać w uczeniu się innych przedmiotów.

 • Sztuki wizualne w szkołach pomagają uczniom zrozumieć siebie, budować pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz znacząco wpływają na dobre samopoczucie dzieci.