Manifest InSEA-e (Ciljevi likovnoumjetničkog obrazovanja slijedom UNESCO-ovih i sl. dokumenata, op. prevoditeljice) Uvodni tekst: InSEA (Međunarodno društvo za obrazovanje putem umjetnost) krovno je društvo u likovnoumjetničkom obrazovanju u svijetu, nevladina organizacija pod nadležnošću UNESCO-a. InSEA podupire društvenu pravdu putem umjetnosti i obrazovanja kao međunarodni „rad u nastajanju”. „Obrazovanje putem umjetnosti prirodni je način učenja u svim razvojnim razdobljima u životu pojedinca, koji promiče vrijednosti i discipline bitne za puni intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj ljudskih bića u zajednici" (Statut InSEA-e). Ovaj su Manifest sastavili članovi InSEA-e i čelnici umjetničkih obrazovnih društava nakon Svjetskog kongresa InSEA-e u Daeguu, u Južnoj Koreji, u kolovozu 2017. godine. Manifest je napisan kao odgovor na zabrinutost zbog marginalizacije umjetničkog obrazovanja u obrazovnim sustavima 21. stoljeća. Ovaj je dokument kronološki usklađen s izjavom o misiji iz Statuta InSEA-e iz 1954. godine, Smjernicama za umjetnički odgoj i obrazovanje (The Road Map of Arts Education, UNESCO, 2005), Zajedničkom deklaracijom Svjetskog saveza za umjetnički odgoj i obrazovanje (Joint Declaration of the World Arts Alliance, WAA, 2006) i Seulskom agendom − Ciljevima razvoja umjetničkog obrazovanja (The Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education, UNESCO, 2010.).

 

 

Tekst Manifesta: Manifest InSEA-e (Ciljevi likovnoumjetničkog obrazovanja slijedom UNESCO-ovih i sl. dokumenata, op. prevoditeljice)

Vjerujemo da:

 

• Svi učenici, bez obzira na dob, nacionalnost ili društvenu pozadinu, trebaju imati pravo na vizualno obrazovanje i na dostupnost vizualnog obrazovanja.

• Obrazovanje putem umjetnost potiče upoznavanje, poštivanje i stvaranje kulture.

• Kultura je osnovno ljudsko pravo. Kultura promiče društvenu pravdu i participaciju u suvremenom društvu. Snažna demokracija jest inkluzivno društvo. A inkluzivno društvo jest snažna demokracija.

• Svi učenici imaju pravo na umjetničko obrazovanje koje ih duboko povezuje sa svijetom u kojem žive i njegovom kulturnom poviješću; ono im proširuje horizonte i otvara nove načine gledanja, razmišljanja, djelovanja i života.

• Obrazovni programi i modeli kurikuluma trebali bi obrazovati buduće građane koji posjeduju kognitivnu fleksibilnost te kreativne verbalne i neverbalne komunikacijske vještine. • Vizualno obrazovanje učenicima pruža priliku da otkriju svoju kreativnost te upoznaju sebe, različite društvene zajednice, njihove kulture i vrijednosti, uključujući etičku dimenziju.

• Vizualno obrazovanje razvija razumijevanje kreativne prakse kroz poznavanje, razumijevanje i stvaranje umjetnosti u kontekstu.

• Vizualno obrazovanje razvija sposobnosti kritičkog i imaginarnog mišljenja te potiče/ima za cilj interkulturalno razumijevanje i empatiju za kulturnu raznolikost.

• Vizualno obrazovanje treba biti sustavno i organizirano kao višegodišnje jer se odnosi na, razvojni proces; učenici bi se trebali baviti stvaralaštvom, usporedo s učenjem o umjetnosti, teoretskim znanjem.

• Vizualno obrazovanje razvija više oblika pismenosti i estetskih dispozicija, s naglaskom na vizualnoj pismenosti i estetskoj procjeni.

• Vizualna pismenost u današnjem je svijetu bitna kompetencija; promiče uvažavanje i razumijevanje vizualne komunikacije te sposobnost kritičke analize i stvaranja smislenih slika. • Umjetnost potiče razvoj brojnih prenosivih vještina koje poboljšavaju učenje u drugim područjima kurikuluma.

• Vizualne umjetnosti u školi pomažu učenicima da bolje upoznaju sami sebe i na taj način izgrade samopouzdanje i samopoštovanje, što je značajan doprinos njihovoj osobnoj dobrobiti

Članstvo u InSEA-i povezuje vas s međunarodnom zajednicom likovnih pedagoga/edukatora. Manifest je objavljen na mrežnoj stranici InSEA-e (http://www.insea.org/InSEA-Manifesto), u svibnju 2018. 
Prijevod Manifesta na hrvatski jezik: Mirjana Tomašević Dančević, predsjednica Hrvatskog vijeća Međunarodnog društva za obrazovanje putem umjetnosti – InSEA (HRV-InSEA); vijećnica u Svjetskom vijeću InSEA-e (za Europsku regiju), 2011. – 2014.